Contact


 

Zeehengelsport IS EEN UITGAVE VAN:Logo Publishing House & Facilities Zeehengelsport magazine

Publishing House & Facilities B.V.
Innovatieweg 26-1, 7007 CD Doetinchem
Postbus 119, 7000 AC Doetinchem

Tel: 0314 340 150

Fax: 0314 346 675

E-mail: info@publishinghouse.nl

I: www.publishinghouse.nl

TEAM

Uitgever

Hans te Kloeze h.tekloeze@publishinghouse.nl

 

Algemeen hoofdredacteur

Peter Dohmen p.dohmen@publishinghouse.nl

 

Marketing & promotie

Waldo te Kloeze w.tekloeze@publishinghouse.nl

 

Abonnementen & administratie

Anneke Wentink info@publishinghouse.nl

Sifra Kolks administratie@publishinghouse.nl

Postbus 119, 7000 AC Doetinchem

(0314) 340 150

T vanuit België 0031 314 340 150

abonnee@publishinghouse.nl

 

Redactie-adres Zeehengelsport

Postbus 119, 7000 AC Doetinchem

 

Hoofdredacteur

Peter Dohmen p.dohmen@publishinghouse.nl

 

Eindredactie

Berend Masselink b.masselink@publishinghouse.nl

Franklin Broeckx f.broeckx@publishinghouse.nl

 

Nieuwsredactie

demarkt@publishinghouse.nl

 

Advertentieverkoop

Peter Timmers p.timmers@publishinghouse.nl

Postbus 119, 7000 AC Doetinchem

(0314) 340 150

(0314) 346 675

 

Vormgeving

Alfred Beeking

Claudia Benevolo

Stephanie Verhoef-van Asselt

Nieuwsoverzicht (Publishing House & Facilities B.V.)