Netten des doods rond Waddeneilanden

09 maart 2016 | Peter Dohmen

Sportvisserij Nederland is verbaasd over de felle reactie vanuit de Waddeneilanden met betrekking tot de voorgenomen strengere controle op de recreatieve staand wantvisserij. Dit gezien het feit dat dit type ‘funvisserij’ strijdig is met de onlangs door de EU afgekondigde zeebaarsmaatregelen voor 2016.

 

Aangezien het zeebaarsbestand de kritische ondergrens zeer dicht is genaderd, heeft de EU vorige maand herstelmaatregelen doorgevoerd. Onderdeel van dit pakket maatregelen is dat de gehele recreatieve visserij (hengel en recreatief staand want) van 1 januari  tot en met 30 juni 2016 alleen op basis van het Catch & Release principe mag vissen. In die periode moet alle gevangen zeebaars dus levend worden teruggezet. In de tweede helft van 2016 geldt een bag limit van één zeebaars per visser per dag.

 

Alle vis in netten dood

Deze maatregelen zijn echter niet toepasbaar op de staand wantvisserij. Het levend terugzetten van gevangen vis is met staand want niet mogelijk, want alle zeebaars die hierin verstrikt raakt is onherroepelijk dood. Hetzelfde probleem doet zich voor bij de bag limit: staand want is geen selectief vangtuig en het net stopt niet met vissen nadat de eerste zeebaars hierin is gezwommen… Alle vis in de netten gaat dus dood en dus is er ook nog sprake van 100% discarding. De EU-maatregelen zijn dus niet te handhaven zonder de gehele staand wantvisserij stil te leggen. Het gedeeltelijk toestaan van de recreatieve staand wantvisserij zal namelijk altijd leiden tot niet te reguleren vangsten.

 

Netten des doods rond Waddeneilanden 2
In zo’n modern staand want is alle vis ten dode opgeschreven – beschermd of niet – bag limit of niet!

 

Handhaving groot probleem

In een onlangs verzonden brief aan de Kamer zegt staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken toe dat hij de gemeenten die recreatieve staand wantvisserij toestaan extra zal informeren over de extra beschermingsmaatregelen en de betreffende gemeenten zal vragen om hier extra op te handhaven, waarna een evaluatie door IMARES volgt. Dat is een loffelijk streven, maar de praktijk wijst uit dat er nu van handhaving al vrijwel geen enkele sprake is. Door de handhaving op de EU-zeebaarsmaatregelen voor wat betreft de recreatieve staand wantvisserij aan de gemeenten over te laten, wordt de verantwoordelijkheid bovendien ten onrechte neergelegd bij een overheid die daarvoor juridisch en feitelijk volstrekt onvoldoende is uitgerust.

 

Stilleggen recreatieve staand wantvisserij

Vanwege het feit dat de vangsten van de recreatieve staand wantvisserij niet kunnen worden gereguleerd en gehandhaafd en er geen sprake is van gelijke behandeling, is Sportvisserij Nederland van mening dat de gehele recreatieve staand wantvisserij moet worden gesloten. Het kan niet zo zijn dat sportvissers geen – dan wel zeer beperkt – vis mogen aanlanden, terwijl in het recreatief staand want vele zeebaarzen de dood vinden en aangeland zullen worden, zonder dat deze onttrekking ook maar op enige wijze wordt geadministreerd. Daarbij is het vissen met staand want niet selectief en vang je met dit tuig hoofdzakelijk vissoorten – zeebaars en salmoniden – die niet mogen worden aangeland.

 

(Gebaseerd op persbericht Sportvisserij Nederland dd. 8 maart 2016)


Reactie plaatsen

 

Uw reactie is meer dan welkom en zal bij goedkeuring door de redactie geplaatst worden.

 

Reacties (6)

 

Edwin Jonkman

Of er nu veel of weinig zeebaarzen zijn, in algemene zin vind ik het sowieso vreemd, dat recreatieve staand wand visserij op zee wordt toegestaan. Op de binnenwateren heet dat gewoon stroperij!

Jan Junge

Peter Dohmen mag een meester genoemd worden in het omzetten van overheidsmededelingen in voor vissers heel duidelijke, goed leesbare berichten. Lijkt niet zo moeilijk, maar is echt een ambacht. We mogen blij zijn met Peter. Klasse!

Roland

Warrelnetten zijn bij ons in Belgiƫ reeds verboden toch deze op het strand en ik vind dat niet mis.gr roland

D.Pranger

Het is inderdaad te gek voor woorden dat een recreatie hengelaar zijn zeebaars direct moet terugzetten en dat bij Zandvoort kilometers netten zijn geplaatst door "hobby staandwantvissers" die hier de vis mee vangen voor hun eigen strand tent. Als wij de AIVD bellen doen die er niets mee, heeft geen prioriteit word je dan medegedeeld!!
Ik vind dit schandalig!!!

theo van der Aart

de lol van het sportvissen gat er een beetje vanaf , je mag blij zijn als je een zee baarsje vangt ,terwijl
ze overal legaal als illegaal staand wand neer zetten, en daar word zeer weinig op gecontroleerd
een sportvisser uit Den Helder

bert

Begin maar in spanje/Frankrijk/belgiƫ