Aantal terugkerende zalmen westkust Canada historisch laag

04 september 2019 | Redactie

De autoriteiten in Canada luiden de alarmklok over de zalmbestanden, nu bekend wordt dat het percentage terugkerende sockeye zalmen in de bekende en belangrijkste Fraser rivier in British Colombia (BC) drastisch laag zijn. Van de verwachte 4,8 miljoen terugkerende sockeyes zijn er slechts zo’n 628.000 geteld; dat is 13% van het verwachte aantal.

 

Kleurige taferelen: paairijpe sockeye zalmen... (Foto: Fisheries and Oceans Canada)

 

Fisheries and Oceans Canada (DFO), de instantie die namens de Canadese regering de visbestanden onderzoekt en signaleert, heeft dit gemeld aan de regering. De verantwoordelijke minister Jonathan Wilkinson heeft 2,7 miljoen Canadese dollar toegezegd aan noodmaatregelen. Sockeyes zijn de belangrijkste zalmsoort voor de commerciële visserij en voedselindustrie. De minister spreekt over een ‘crisissituatie’. Ter vergelijking: in 2014 was de terugkeer voor de Fraser rivier sockeyes nog 20 miljoen exemplaren.

De sockeye is een van de belangrijkste zalmsoorten, ook voor de Canadese cultuur en economie...

 

Fraser en Skeena

Het jaar 2019 is een moeilijk jaar geweest voor de wilde zalmen in Canada. Naast de Fraser rivier (bekend vanwege de steurvangsten) is ook de prognose van de terugkerende zalmen in de (tweede grootste) Skeena rivier van BC bijgesteld van 1,7 miljoen naar 652.000. Klimaatverandering en menselijke activiteiten in de rivieren zoals aanleg van dammen met als gevolg verlies aan habitats, zijn enkele van de oorzaken van de daling in de rivieren. Ook een aardverschuiving noordwest van Kamloops zorgde voor tegenslag in de vorm van een gedeeltelijke afdamming van de Fraser.

 

 

Habitatverlies en klimaatopwarming...

 

Opwarming

De stijging van temperaturen in de oceaan (Pacific) en de meren en rivieren in British Columbia zijn de laatste jaren een reden van zorg. Zo heeft een opwarming van het deel van de Pacific waar veel zalmen het grootste deel van hun leven doorbrengen, een verandering teweeg gebracht in de samenstelling van het zoöplankton, waar ook zalmen direct of indirect van afhankelijk zijn voor hun voedselvoorziening.

 

Het is overigens niet alleen kommer en kwel, want er wordt geconstateerd dat de rivieren in British Colombia die niet zijn aangetast door temperatuurstijging en habitatverlies, het soms zelfs beter doen dan anders. Ook lijkt de teruggang in bestanden vooralsnog vooral de sockeye te treffen en de andere zalmsoorten minder.

 

 

De Fraser rivier in British Colombia...

 

Alaska

Soortgelijke berichten komen ook uit Alaska, waar de temperaturen de afgelopen maanden zeer hoog waren en zelfs leidden tot sterfte onder nog niet afgepaaide sockeys, chums en pink salmons vanwege hoge watertemperaturen. Ook hier waren echter hogere aantallen zalmen op rivieren die minder te leiden hadden van warmer water. Een klein deel van de zalmen keert niet altijd terug naar de geboorterivier om af te paaien, maar zoekt een andere rivier op; een mechanisme dat er bij calamiteiten aan de geboorterivier voor kan zorgen dat de soort niet uitsterft.

 

First Nations

De maatregelen die worden aangekondigd om de sockeye bestanden in British Colombia te beschermen, zijn onder meer vangstbeperkingen en catch & release voor de sportvissers en First Nations (oorspronkelijke bewoners van Canada).

 

 

De Fraser is een belangrijkse rivier voor de sportvisserij op zalm en steur... (Foto: Cordes Travel)

 


Reactie plaatsen

 

Uw reactie is meer dan welkom en zal bij goedkeuring door de redactie geplaatst worden.

 

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.