Subsidie Waddenfonds toegekend voor verbetering vismigratie

29 november 2018 | Redactie

Het Waddenfonds draagt bijna € 17 miljoen subsidie bij aan zes grootschalige projecten van het Investeringskader Waddengebied (IKW).  Dankzij de financiële steun van het fonds wordt  er voor in totaal € 30 miljoen aan investeringen mogelijk gemaakt in de Waddenregio. Onder de zes projecten die deze week door het Waddenfonds zijn gehonoreerd, is die van het Herstel Belangrijke Vissoorten, dat zich inzet om de vismigratie tussen zee en binnenwater te herstellen, waar onder meer de zeeforel en paling van zullen profiteren. Het Waddenfonds kent het project een subsidie toe van € 3 miljoen op een totale investering van € 4,6 miljoen.

 

De vismigratie tussen Waddenzee en binnenwater wordt met diverse projecten verbeterd...

 

Om de vismigratie makkelijker te maken zullen achter de zeedijk stuwen worden verwijderd én vispassages en grindbedden worden aangebracht. Ook in de sluizen bij Lauwersoog moeten voorzieningen worden getroffen. Een belangrijk onderdeel van het project is het stimuleren van de vistrek tussen de Waddenzee en de beken in Drenthe. De Drentse beken fungeren als belangrijke opgroei- en paaiplekken voor vissen van het Wad. Om de vismigratie makkelijker te maken zullen achter de zeedijk stuwen worden verwijderd én vispassages en grindbedden worden aangebracht, onder meer naar Deens voorbeeld.

 

Trekroute

De komende vijf jaar worden zeeforellen uitgezet, barrières in de trekroute beter passeerbaar gemaakt en wordt de waterkwaliteit verbeterd. Door tegelijkertijd een sportviseconomie te stimuleren in het gebied, verdienen de investeringen zich op termijn weer terug. Met steun van het Waddenfonds kan het project nu van start

 

 

Deze week werd in de Overijsselse Vecht een fraaie zeeforel  van 64 cm gevangen in het kader van het project Swimway Vecht. Wanneer de blokkades die de vismigratie in de weg staan worden opgeheven, kan de stand aan zeeforel weer herstellen...

 

Lauwersmeer 

Bij het hele project zijn veel instanties betrokken om zich in te zetten voor een betere verbinding waardoor trekvissen kunnen migreren tussen de Waddenzee, het Lauwersmeer en de achterliggende wateren. Dat is het doel van het project Vissen voor Verbinding. De terugkeer van de iconische trekvis, de zeeforel, staat centraal. Maar ook andere vissoorten profiteren zoals de paling, winde en stekelbaars.

 

Sportvisserij Nederland

Partners in het project zijn: Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Groningen-Drenthe en Sportvisserij Fryslân, Hogeschool Van Hall-Larenstein, de Waddenvereniging, Waterschap Noorderzijlvest, Provincie Groningen en Prolander. Op het gebied van monitoring werken de organisaties samen met het zusterproject ‘Sud Ie’, dat zich richt op het verbeteren van de populaties trekvissen in het naastgelegen Friese boezem.

 

 

Uit de oude doos: de eerste uitzetting van grote zeeforellen in het Lauwersmeer in maart 2015. V.l.n.r.: Pyt Achenbach van Sportvisserij Fryslân, Henk Mensinga van hengelsportfederatie Groningen Drenthe en Jan Kamman van Sportvisserij Nederland (Foto Jeroen Schoondergang).


Reactie plaatsen

 

Uw reactie is meer dan welkom en zal bij goedkeuring door de redactie geplaatst worden.

 

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.