Kierbesluit Haringvliet in werking maar waterstand blijft te laag

16 november 2018 | Redactie

Gisteren is op 15 november 2018 het uitgestelde Kierbesluit in werking gesteld door minister Van Nieuwenhuizen. De gevolgen van dit besluit, waarbij de Haringvlietsluizen meer geopend zullen worden om een natuurlijke overgang tussen zoet en zout water mogelijk te maken – wat naar verwachting meer dynamiek in dit getijdegebied zal brengen – wordt echter nog altijd gedwarsboomd door de droogte en lage waterstanden.

Gisteren is het Kierbesluit op 15 november officieel in werking gesteld...

 

In het augustus van dit jaar werd het Kierbesluit al uitgesteld vanwege de droogte. Het verlengen van de ‘openingstijden’ van de Haringvlietsluizen zou pas in praktijk worden gebracht wanneer de afvoer in de rivieren weer ‘genormaliseerd’ zou zijn aldus Rijkswaterstaat. Het Kierbesluit schrijft voor dat de sluizen bij een lage Rijnafvoer dicht moeten, omdat anders de zoetwatervoorziening in gevaar komt.

 

Artistieke weergave van het Haringvliet door www.deltatalent.nl van ARK Natuurontwikkeling.

 

Waterstand

Gezien de huidige problemen met de lage rivierafvoeren en het opdringende zoutgehalte op de rivieren, is het daadwerkelijk wijd openzetten van de Haringvlietsluizen nog geen realiteit. Door de sluizen open te stellen, kan zeewater het Haringvliet instromen en de denkbeeldige lijn van Middelharnis naar de monding van het Spui overschrijden. Deze lijn is volgend afspraken de ‘zoutgrens’, die door een meetnet van palen en boeien, voorzien van meetapparatuur, bewaakt wordt.

 

De Haringvlietdam (foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken)

 

Maatregelen

Door laagwater op de rivieren dringt zeewater verder het land binnen. Hierdoor lopen de zoutgehalten in het benedenrivierengebied op. Ook in het IJsselmeer is sprake van (lichte) verzilting (170 mg per liter). Rijkswaterstaat heeft maatregelen genomen om dit zoveel mogelijk terug te dringen. Het chloridegehalte bij Lobith ligt momenteel rond 130 mg per liter.

 

De Haringvlietsluizen aan de Noordzeezijde...

 

Dieptepunt

Door een nieuw hogedrukgebied boven Europa en oostenwind blijft het voorlopig ook nog droog, en zeker veel te droog voor de tijd van het jaar. Al maanden is de waterstand in de rivieren en grote delen van het land onder de maat en historisch gezien op veel plekken zelfs op een dieptepunt. De scheepvaart ondervindt op veel plaatsen nog hinder van de lage waterstanden. Schepen kunnen minder lading meenemen. Ook veerponten ondervinden hinder van de lage waterstanden.

 

Verzilting blijft

Om verzilting van het Amsterdam-Rijnkanaal tegen te gaan wordt ’s nachts één kolk van de Prinses Irenesluizen gestremd voor de scheepvaart om water door te kunnen laten. De andere kolk blijft beschikbaar waardoor de hinder voor de scheepvaart beperkt is. Om zoutindringing te voorkomen is bij een aantal zeesluizen het schutregime aangepast

 

Voor verder info, kijk op de website van Rijkswaterstaat. Afvoeren en watertemperaturen zijn te vinden op de website Waterinfo. De dagelijkse update van het waterbeeld staat in het Waterbericht.

 

Klik hieronder om een Facebookfilmpje te bekijken over de Haringvlietsluizen.

 

 

 

 


Reactie plaatsen

 

Uw reactie is meer dan welkom en zal bij goedkeuring door de redactie geplaatst worden.

 

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.