Bouw Vismigratierivier Afsluitdijk nieuwe fase in

11 juli 2018 | Redactie

Na de zomer kunnen geïnteresseerde aannemers inschrijven op de bouw van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk. De provincie heeft op dinsdag 10 juli jl. groen licht gegeven om deze aanbesteding in september te starten. Rond de jaarwisseling wordt vervolgens bekend welk bedrijf het werk gaat uitvoeren. De bouw start vóór de zomer van 2019.

Impressie van de te bouwen permanente open verbinding tussen Waddenzee en IJsselmeer in de Afsluitdijk. De kronkelende Vismigratierivier is onderin rechts te zien.

 

 

De veelbesproken Vismigratierivier is een opening in de Afsluitdijk waardoor vissen weer totaal ongehinderd heen en weer kunnen zwemmen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Voor diverse soorten trekvissen als paling, zalm, zeeforel, zalm, fint en steur is het belangrijk om van zout naar zoet water te kunnen zwemmen en omgekeerd. Dit doen ze om op te groeien of zich voort te planten.

 

Voor diverse van deze riviertrekvissen lopen er in internationaal verband allerlei initiatieven om de soort door middel van uitzettingen te herintroduceren. Denk aan de zalmuitzettingen in Belgisch Wallonië en Duitsland, de uitzettingen van zeeforel in Denemarken én Nederland (Lauwersmeer) en de tot de verbeelding sprekende uitzettingen van Atlantische steuren in de Waal.

 

nieuwe fase 02

De Atlantische steur is een van de riviertrekvissoorten die in zijn levenscyclus volstrekt afhankelijk is van een goede verbinding van de zoete rivier met zee.

 

Juist echter in Nederland vinden deze vissoorten grote belemmeringen bij het bereiken van de Noordzee. Denk aan alle stuwen en sluizen in de rivieren, maar vooral ook aan de afsluitingen van zeearmen binnen het kader van de Deltawerken en de afsluiting van het IJsselmeer via de Afsluitdijk.

 

Via de Vismigratierivier wordt er een permanent geopende verbinding gerealiseerd tussen de Waddenzee en het IJsselmeer, zodat trekvissen via die route bijvoorbeeld weer de Gelderse IJssel kunnen optrekken en zo ook de Rijn kunnen bereiken. Wat zou het bijzonder zijn, als zodoende ooit bij Kampen weer steuren zouden worden gevangen, om daarmee de prachtige sage van de Kamper steur weer nieuw leven in te blazen.

 

Twee fases

De bouw van de Vismigratierivier is opgeknipt in twee fases. Het eerste deel is het realiseren van de benodigde grote, maar ook veilige opening in de Afsluitdijk. In opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk heeft Rijkswaterstaat dit onderdeel meegenomen in de uitvoering van de geplande versterking van de Afsluitdijk.

 

Het tweede deel is de aanleg van de slingerende Vismigratierivier die het IJsselmeer en de Waddenzee op natuurlijke wijze gaat verbinden. En voor dit tweede deel zoekt de provincie per september as. een aannemer die deze grootschalige klus wil en kan gaan klaren. Vervolgens zal in 2022 klaar moeten zijn voor gebruik.

 

Samenwerkingsverband

De provincie Fryslân is opdrachtgever van de Vismigratierivier namens De Nieuwe Afsluitdijk; een samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland, Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Zij werken aan een nieuwe dijk op het gebied van duurzame energie, natuur, recreatie en toerisme.


De Vismigratierivier is geïnitieerd door:


 

nieuwe fase 03


en wordt financieel mogelijk gemaakt door:

 

nieuwe fase 04


Reactie plaatsen

 

Uw reactie is meer dan welkom en zal bij goedkeuring door de redactie geplaatst worden.

 

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.