Brief aan de minister over de zeebaars

27 november 2017 | Redactie

Onlangs adviseerde de Europese Commissie om de visserijsterfte onder zeebaars met 60% te reduceren. Zoals het er nu naar uitziet, gaat er medio december as. in de Europese raad voor visserijministers (European Council) een voorstel van de ICES aan de orde komen, waarin wordt gesteld dat de recreatieve visserij op zeebaars in 2018 in zijn geheel zal moeten worden verboden. Dat zou dan niet alleen een terugzetverplichting betekenen (zoals het afgelopen jaar ook gold van 1 januari tot 1 juli), maar zelfs een verbod om gericht met de hengel op zeebaars te vissen!

 

De European Anglers Alliance (EAA) en de EFTTA (European Fishing Tackle Trade Association) hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor een petitie. Door deze petitie te ondertekenen, hebben sportvissers uit heel Europa reeds laten weten dat zij de voorgestelde maatregelen buiten proportie vinden en daarmee niet rechtvaardig.

 

Sportvisserij Nederland 

Sportvisserij Nederland is een belangrijke partij binnen de EAA en speelt als zodanig een grote rol in de internationale druk die namens de Europese sportvisserij wordt uitgeoefend op de Europese ministerraad.

 

Ook in eigen land laat Sportvisserij Nederland echter duidelijk weten dat de sportvisserij op zeebaars in 2018 niet verder moet worden ingeperkt. Dat schrijft onze nationale belangenbehartiger vandaag ook aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid in antwoord op het onlangs gepresenteerde advies van de Europese Commissie.

 

Brief aan de minister over de zeebaars 02

De sportvisserij heeft de afgelopen jaren reeds een buitenproportionele grote bijdrage geleverd aan de beoogde vangstreductie…

 

Het zeebaarsbestand staat zwaar onder druk. De sportvisserij deelt de zorgen van de Europese Commissie en ook Sportvisserij Nederland is van mening dat de tot op heden genomen maatregelen nog niet hebben geleid tot het gewenste resultaat. Maar het is disproportioneel om de reeds flink aan banden gelegde sportvisserij nog verder in te perken middels een verbod op gericht recreatief vissen op zeebaars voor de eerste helft van 2018, in combinatie met een uitsluitend Catch & Release visserij op zeebaars voor de tweede helft van 2018. 

 

Sportvisserij Nederland pleit daarom voor een voortzetting van het huidige maatregelenpakket, aanscherping van de technische maatregelen en intensivering van de handhaving op stroperij teneinde de benodigde reductie van visserijsterfte onder de zeebaars te bewerkstelligen.

 

Klik hier voor de brief aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.


Reactie plaatsen

 

Uw reactie is meer dan welkom en zal bij goedkeuring door de redactie geplaatst worden.

 

Reacties (2)

 

Roberto Perotti

Het advies zou moeten zijn dat er een vangstverbod komt voor de beroepsvisserij die 90 procent of meer van alle zeebaarsen vangt. Die paar visjes die de amateurvisser vangt zijn te verwaarlozen vergeleken met de met radar uitgeruste beroepsvisserij die echt niet alleen met lijnen vist!! Daarnaast dus strenge controle zodat Onze Zeebaars eindelijk weer kan herstellen van de overbevissing door de beroepsvissers. Hetzelfde geldt overigens voor de paling. Ze moeten eens wakker worden in Brussel en zich niet laten beïnvloeden door de lobbyisten uit het gebouw naast de EU in Brussel!! Schande

Vlaeminck Freddy

Als de vangst met 60%te reduceren er dan toch zou moeten komen,laat dan het deze maal dan maar op de nek van de beroepsvisserij komen.Als men weet dat de sportvisserij al meer dan dat percentage van 60% heeft ingeleverd en op andere vissoorten tot 100%(de aal oa.)hoop ik dat de gene die deze voorstellen doen ,nu eindelijk eens gaan inzien dat niet de sportvisser de grote boosdoener is maar wel de beroepsvisserij!De echte sportvisser heeft nog nooit de zee leeggevist,maar de beroeps is nu wel goed bezig dit te doen zelfs de vis op de paaigronden moet er aan geloven!