Haaienkaken gezocht voor de wetenschap

17 juli 2017 | Redactie

Heeft een van jullie mogelijk ergens een geprepareerde kop of gebit van een tijgerhaai of witte haai hangen of weten jullie wie er over zo’n oude (natuurlijk!) trofee beschikt, de Australische onderzoeker Charlie Huveneers zou dan graag in contact met je komen.

 

Niet alleen de overbekende witte haai, maar ook de al even zeer ‘gevreesde’ (tussen aanhalingstekens, want die vrees is totaal onnodig…) tijgerhaai spreken tot de verbeelding van zowel sportvissers en als het grote publiek.


Nog niet zo heel lang geleden werden beide ‘roofhaaien’ na vangst veelal gedood om er zo’n bekende ‘man met dooie vis’ foto van te maken en om de kaken met de vervaarlijke tanden te prepareren als trofee.


Gelukkig gebeurt dat nauwelijks nog, al worden er nog immer vooral veel tijgerhaaien gedood, maar dan aan longlines voor die vermaledijde haaienvinindustrie.

 

Haaienkaken-gezocht-voor-de-wetenschap-02

Haaienkaken-gezocht-voor-de-wetenschap-03

Nog maar enkele decennia geleden zag men er geen been in om alle gevangen grote witte haaien te doden en mee naar de kant te nemen om het publiek te laten griezelen…

 

DNA-onderzoek

Beide haaiensoorten spelen als predator in de top van de voedselketen een belangrijke rol in het ecosysteem van de oceanen, maar vreemd genoeg weet men eigenlijk verrassend weinig af van deze grote ‘roofhaaien’. Waar worden ze geboren? Waar groeien ze op? Wat is hun trekgedrag? Is er genetische uitwisseling tussen die verschillende, al dan niet geïsoleerd voorkomende, populaties in de diverse oceanen? Dat zijn vragen die wetenschappers over de gehele wereld graag beantwoord zouden willen zien, om zo effectieve beheersmaatregelen te kunnen nemen om deze soorten de broodnodige bescherming te bieden.

 

Een van hen is de genoemde Charlie Huveneers, die als wetenschapper is verbonden aan de Flinder University in het Australische Adelaide.


Hij doet DNA-onderzoek aan tijger- en witte haaien, waarbij de benodigde DNA-monsters bij merkexperimenten worden afgenomen van levende dieren, maar ook zogenoemde ‘high-resolution retrospective genomic analyses’ worden uitgevoerd op oud materiaal.

 

Haaienkaken-gezocht-voor-de-wetenschap-04

Dergelijke gebitten –in dit geval van de aan de witte haai verwante Charcarodon megalodon- zijn opgenomen in museumcollecties over de gehele wereld, maar ook als oude trofeeën te vinden bij sportvissers.

 

En om dergelijke monsters van bijvoorbeeld oude trofeeën te kunnen onderzoeken, doet men wereldwijd een beroep op (Big Game)vissers die beschikken over bijvoorbeeld geprepareerde gebitten van deze haaien.

 

Kun jij helpen?

Denk jij de wetenschap en daarmee de bescherming van deze ‘menshaaien’ te kunnen helpen door dergelijke monsters aan te leveren, dan wordt dat zeer gewaardeerd.


Je kunt daartoe contact opnemen met Georgina Wiersma van de Dutch Shark Society, klik hier.

 

Haaienkaken-gezocht-voor-de-wetenschap-05


Reactie plaatsen

 

Uw reactie is meer dan welkom en zal bij goedkeuring door de redactie geplaatst worden.

 

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.