PKC-circus aan Groote Keeten

18 april 2017 | Redactie

Niet alleen zette de organisatie van de Penn Korpscompetitie (PKC) in samenwerking met HSV De Snoek afgelopen zaterdag aan Groote Keeten weer een fantastische wedstrijd neer, namens die organisatie nam Gilles Traas ook nog eens de moeite een uitgebreid verslag aan te leveren. Zijn terugblik op de 2e wedstrijd van de Penn Korpscompetitie geven wij hieronder heel graag integraal weer.

 

Het is Goede Vrijdag 2017. Op het doorgaans eenzame strand van Groote Keeten is het al vroeg in de ochtend een drukte van belang. Tussen Callandsoog en Julianadorp in Noord-Holland staan tientallen sportvissers met een arsenaal aan hengels, aas en onderlijnen te trainen voor de 2e wedstrijd van de PENN Korpscompetitie die de volgende dag zal plaats vinden. Sommigen houden al hun vangsten nauwgezet bij via de zelf gemaakte formuliertjes, waarop tijdstip, afstand, aassoort, type onderlijn en andere bijzonderheden per gevangen vis worden vermeld. Na afloop van de trainingssessie worden de gegevens geanalyseerd en vergeleken met die van teamgenoten die op andere plaatsen op het strand hebben gevist.


Anderen nemen het wat minder serieus, vertrouwen op hun ervaring of slaan de belangrijkste gegevens op in hun hoofd. Maar voor ieder van de 170 deelnemers geldt dat ze zaterdag vanaf 10.00 uur graag vis willen vangen en het liefste véél vis! En daar kunnen de ervaringen van een trainingssessie zeker aan bijdragen. Maar het is géén garantie dat je dan ook veel vis gáát vangen. Belangrijke factoren die erg bepalend zijn voor het vangen van vis zijn namelijk de weersomstandigheden en de plaats op het parcours waar je komt te staan. Deze factoren zijn niet te beïnvloeden. Aan het strand van Groote Keeten vind je verschillende strekkers die haaks op het strand de zee in lopen. Tussen die strekdammen ontwikkelt zich een bodemstructuur met muien en zwinnen, ondieptes en putten die je niet vanaf het strand kunt zien. In elk strandvak is dit ook weer verschillend.

 

PKC-circus-aan-Groote-Keeten-02

De organisatie zit klaar voor ontvangst van 170 vissers die trappelen om de sportieve strijd aan te gaan.

 

Helaas is op voorhand dus niet te zeggen wat de goede en de minder goede visplekken zijn. Soms zwemmen de botten bijna het strand op, de andere keer blijven ze op de ondiepe platen liggen om vervolgens de diepe gaten in te duiken. Maar staat de wind uit het noorden, dan ligt de vis soms in de luwe zijde achter de strekker te wachten op voedsel. Daar wil zich dan echter ook het nodige aan vuil, zeewier en apenhaar ophopen en dan is het lastig om er te vissen. Je kunt hier door te trainen dus weliswaar ervaring opdoen met de basisomstandigheden, maar tijdens de wedstrijd (of vissessie) zul je toch de nodige creativiteit aan de dag moeten leggen om snel de plekken te vinden waar de vis aast…

 

Voor de wedstrijddag was een noordwestenwind, kracht 5 voorspeld. Vroeg in de ochtend bleek dit echter een dikke 6 Bft te zijn die recht in het gezicht blies. Daarbij lag er het nodige schuim, afkomstig van de jaarlijkse algenbloei. En om het de vissers nog lastiger te maken, zou de wedstrijd om 10.00 uur starten wanneer de hoogste vloedstand van de dag is bereikt. Kortom: omstandigheden die er niet om logen. Vooraf werd vak A getipt als beste vak, terwijl het ondiepe vak E als minst werd beoordeeld. Mede doordat er géén steknummers direct langs de strekkers waren uitgezet (risico op vastzitten), was het parcours bijna 4,5 kilometer lang. Door GPS-positiebepaling was de ligging van de strekkers exact in beeld gebracht, zodat elke stek bevisbaar zou zijn. Op dit stuk strand visten 170 vissers uit 34 teams, verdeeld over vijf vakken, de tweede van vijf wedstrijden meetellend voor het Nederlands kampioenschap Kustvissen voor teams. De PENN Korpscompetitie wordt georganiseerd onder auspiciën van Sportvisserij Nederland.

 

PKC-circus-aan-Groote-Keeten-03

PKC-circus-aan-Groote-Keeten-04

Dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers was een zo eerlijk mogelijk parcours ingericht, dat uiteindelijk maar liefst 4,5 km lang was.

 

Het meeste zuidelijke vak A werd dus vooraf als meest visrijk bestempeld. En inderdaad kwamen daar al binnen 10 minuten na het beginsignaal de eerste vissen aan land. Maar niet bij iedereen. De ogen waren in dit vak gericht op Klaas Winter, lid van het in de tussenstand leidende Vercelli-team. Klaas is de man in vorm en dus voor al zijn concullega’s ‘the man to beat’. Klaas staat op A26 en heeft daar toch enige moeite om het juiste ritme te vinden. Zijn buren starten met dikke botten en zie dan de focus maar te houden. Elders in het vak zijn oude rotten Jan Stam (SPRO) en Ed v/d Vegt (P-Line) rustig aan begonnen met kleine visjes en zij vangen steady door. 

 

Op A32 en A33 vechten Sharona Mol (Maver/Wout van Leeuwen) en Tom van de Pol (Nipro) een heftige tweestrijd uit. Op A34 bemoeit Mathijs Bruynzeel (Zeebaars 2 - de Hoop) zich er ook nog even mee. Dan staat de één weer een visje voor en dan weer de ander. Er ontstaat tussen hen drieën een prachtige vier uur durende driekamp, die uiteindelijk leidt tot een 4e, 5e en 6e plaats in de einduitslag van het vak. Om de spanning en strijd goed te verbeelden: deze drie vissers vangen respectievelijk 15 (280 cm), 17 (275 cm) en 14 (276 cm) vissen, een onderling verschil van 5 cm! En uiteindelijk trekt de dame van dit drietal aan het langste eind! 

 

Terug naar Klaas. Hij weet knap de kalmte te bewaren, al zou je anders vermoeden afgaande op de verbale krachttermen. Maar met een bot van 35 cm en een bot van 39 cm wordt de juiste weg ingeslagen, die uiteindelijk alsnog leidt tot de 3e vakplaats. De minste (straf)punten worden verdiend door de eerder genoemde oude rotten Ed en Jan, die daarmee goede zaken doen voor hun teams. Maar in dit vak zijn ook grote verliezers. Zowel van de Zeenaald 2 als van het Ahoy Yuki Ladies team hebben de captains in dit vak geloot. Beide teams zijn ambitieus en willen na een slechte eerste wedstrijddag vandaag wat recht zetten. Helaas kunnen beiden de vis niet gevonden krijgen en eindigen in de achterhoede.

 

PKC-circus-aan-Groote-Keeten-05

PKC-circus-aan-Groote-Keeten-06

Met de wind op de kop, veel schuim en dan ook nog eens het nodige aan drijfgroen, was het soms knap lasttig vissen.

 

In vak B moeten dus hun respectievelijke teamgenoten Marcel IJzenbrandt en Christel Verhage de vis zien te vangen. En dat lukt hen ook. Maar vak B is vandaag een vak zonder strijd. Op elke stek is vis te vangen en wordt ook vis gevangen. De alom aanwezige botten hebben zich netjes verdeeld en er is niet een stukje van het parcours dat duidelijk beter is dan de rest. Het komt dus vooral aan op het maken van de juiste onderlijnkeuze, het aanbieden op de juiste afstand en een beetje geluk.

 

De vakuitslag bevestigt dit. Ervaren wedstrijdvissers als Remco Geuze (SPRO), Janko de Witte (Westkapelle 1)  en Lies Wijnhorst (P-Line) eindigen in de middenmoot. Christel, met al haar ervaring, eindigt met zes vissen zelfs in de achterhoede. De top-3 van vak B bestaat uiteindelijk uit Peter Polderman (Zeeaasbestellen.nl/JnA Steigers), Han v/d Lek (Westland) en Laurence Pijnen (Grauvell). Dat zijn zeker geen groentjes, maar niemand zal dit podium vooraf hebben voorspeld… Het lijkt de voorbode te zijn van een dag die weleens verrassend zou kunnen aflopen!

 

PKC-circus-aan-Groote-Keeten-07

PKC-circus-aan-Groote-Keeten-08

PKC-circus-aan-Groote-Keeten-09

PKC-circus-aan-Groote-Keeten-10

Vrijwel van meet af aan kwam er vis uit; eerst wat kleintjes, maar al snel ook mooie stevige botten.

 

Net als in de andere vakken bestaat de vangst in C uit botten. Deze wedstrijddag zullen er ruim 1.400 (!) botten worden gevangen en twee zeebaarzen. Een tamelijk eenzijdige soortenrijkdom dus. Maar dat geeft wel meteen duidelijkheid over de te voeren tactiek. Vissen op rondvis hoefde je niet te proberen. Vak C blijkt echter wel een vak te zijn met grote vangstverschillen per stek. Die worden vooral veroorzaakt door de bodemstructuur, maar zeker ook door de keuze van de visser. De hoeveelheid aas die wordt aangeboden, lijkt de doorslaggevende factor te worden.

 

Omdat Danny Goossen (Zeebaars team 1) en Jan Hennekam (SPRO) vanaf de eerste draai vis vangen, is het al snel bekend onder de vissers dat het midden van vak C een goed stuk is. En inderdaad houden zij het beiden vol om tot een uur voor het einde elke draai één of meer botten te vangen. Danny doet dat door haakmaat no. 6 te voorzien van een cocktail van tenminste twee pieren, stukken steekzager en een witje; heel dik aas dus waarbij aan alle kanten de uiteinden fladderen. Jan is een zorgvuldige beazer, die een stuk bescheidener te werk gaat. Beide tactieken blijken te werken, alhoewel de vissen van Danny gemiddeld wel een stuk groter zijn.

 

PKC-circus-aan-Groote-Keeten-11

Jan gaat als altijd uiterst zorgvuldig te werk…

 

Om hen heen wordt er zeker niet slecht gevangen, maar het is zeker niet zo dat het stuk bij de strandovergang het beste van het hele parcours is. Hun directe buren moeten alle moeite moeten doen om maar de helft te vangen van het aantal dat Danny (23) en Jan (24) op hun wedstrijdkaart laten noteren. En niemand had meegekregen dat een stukje verder op C6  een visser in alle stilte al de nodige botten ter meting had aangeboden. Het aantal vissen van Joel Koppejan (20, Nightwish) was weliswaar minder, het formaat was aanzienlijk groter en hij heel verrassend en uitermate knap pakte hij zo dus de vakwinst voor zijn team. 

 

Vak D heeft qua aantal gevangen vissen inderdaad de negatieve verwachting waargemaakt. Waarschijnlijk werd dat veroorzaakt doordat het hier wat ondieper was dan in de andere vakken. De door de wind opgestuwde zee was daardoor zo onrustig dat zelfs de meest onverschrokken vissen liever een andere, rustiger plaats opzochten. De beste tactiek bleek in dit vak om het lood zo te kiezen dat het over de bodem rolde totdat het in een putje bleef liggen. En ja, in die putjes zat ook de vis. In dit vak was er één visser die met kop en schouders boven de rest uitstak en zelfs het meeste ving van alle 170 deelnemers. Met 19 botten (goed voor 466 cm) kon Dirk Westdorp (Zeebaars 2 de Hoop) een prachtige één bijdragen aan het teamresultaat. Een combinatie van de stek, ervaring en de juiste keuzes op het juiste moment, was de basis onder zijn prestatie.

 

PKC-circus-aan-Groote-Keeten-12

PKC-circus-aan-Groote-Keeten-13

PKC-circus-aan-Groote-Keeten-14-15

Het werd een ware bottenparade, met uiteindelijk ruim 1.400 (!) botten en twee zeebaarzen…

 

Het noordelijkste vak E maakte daarentegen de negatieve verwachting niet waar. Zeker op het einde van de wedstrijd trokken de vangsten daar stevig aan, wellicht omdat de vis onder invloed van het zakkende water actief werd. Cees Steyl (Zeenaald 2) viste op E 1 in hetzelfde putje als Dirk Westdorp en zijn gemiddelde -12 vissen en 320 cm- was zelfs nog iets beter. Een topnotering leek Cees vandaag dus niet meer te kunnen ontgaan. Ed van Zanten (Westland) kwam op E20 via zijn 13 vissen nog op 36 cm van Cees, Louis van Bommel (Jurgers) zat op E29 daar weer 5 cm vandaan en Kristiaan Minderhoud (Westkapelle 1) pakte op E12 de 5e plaats. Kortom, uit de stekverdeling blijkt wel dat in het hele vak de mogelijkheden op een goede vangst aanwezig waren.

 

Dat had Jurgen van Rijswijk (Vercelli) het beste in de gaten. Want hij pakte op E26 overtuigend de vakwinst, met 20 vissen en 359 cm. Uit deze reportage blijkt dat er deze tweede competitiewedstrijd uitstekend vis is gevangen. Maar omdat gemiddeld het ene teamlid een topklassering neerzette en een ander teamlid in de achterhoede eindigde was het voor een ieder gissen naar de uitslag. Uiteindelijk bleek die uitslag zelfs heel verrassend. Niemand had namelijk voorzien dat het team van de Hoop / de Zeebaars Korps 2 de wedstrijd had gewonnen! Vanaf het begin van de PENN Korpscompetitie nemen zij al deel en hebben al een paar keer eerder verrast. Maar na de 31e plaats eerder dit jaar had niemand nog rekening met hen gehouden. De winst was afgetekend en daarmee bijzonder fraai. Het succes van de vereniging De Zeebaars uit Scherpenisse werd zelfs compleet door de 2e plaats van het eerste korps. Dat de 3e plaats vervolgens zou worden opgeëist door Zeevisteam Westland mag eveneens een opzienbarende verrassing worden genoemd. 

 

PKC-circus-aan-Groote-Keeten-16

PKC-circus-aan-Groote-Keeten-17

PKC-circus-aan-Groote-Keeten-18

PKC-circus-aan-Groote-Keeten-19

Nogmaals dank aan alle vrijwilligers die hun zo onmisbare bijdragen hebben geleverd.

 


Bij winnaars horen ook verliezers. Daarvan was Nederlands kampioen Vercelli / De Watergeus de opvallendste, alhoewel de derde plaats in het tussenklassement nog ruim voldoende perspectief biedt. Het team van Ahoy Yuki duikelde door hun 30e plaats van 4 naar 16 in het tussenklassement en ook de Yuki Ladies kunnen dit jaar hun draai nog niet vinden. In het tussenklassement delen het SPRO Zeevisteam en Korps 1 van HSV De Zeebaars de koppositie, gevolgd door het Team Vercelli / De Watergeus. Dit tussenklassement bevestigt dat op dit moment deze teams de beste teams van Nederland zijn. Het is daarmee ook de ultieme bevestiging dat juist deze teams de beste Nederlandse afvaardiging naar het WK voor clubteams in Frankrijk zijn, dat volgende maand wordt gehouden. Daarmee is nu definitief bewezen dat de PENN Korpscompetitie, ook als het om het “echie” gaat, voldoet aan de verwachtingen en doelstellingen van zowel de recreatieve wedstrijdvisser als de topvisser. 

 

Op zaterdag 23 september wordt de PKC vervolgd met de derde competitiewedstrijd aan het strand van Domburg.  

 

Voor meer informatie over het programma 2017, de deelnemers, de uitslagen en heel veel foto’s, klik hier!

 

Pkc-Circus-Aan-Groots-Keeten-15


Reactie plaatsen

 

Uw reactie is meer dan welkom en zal bij goedkeuring door de redactie geplaatst worden.

 

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.